MR isännöinti | Tammelantie 8, 03600 Karkkila | Puh: 09-2256748

| toimisto@mrisannointi.com | web design @ jackbox.fi © 2014

Hyvä isännöintitapa

Lomakelaatikko

Isännöinnillä on ratkaiseva merkitys asuin- ja työympäristömme ylläpidossa. Ammattitaitoisen isännöinnin avulla ylläpidetään viihtyisää elinympäristöä elinkaari-edullisesti.

Kiinteistöalan muutos on erityisen nopeaa, mikä edellyttää isännöitsijältä yhä enemmän vastuuntuntoa, ammattitaitoa ja itsensä kehittämistä.

- toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti

- kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi

- toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää

kumppaniverkosto tilaajan eduksi

- toimii tasapuolisesti

- edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti

- noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen,

eikä käytä väärin saamiaan tietoja

- huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin

eettise ohjeet

- ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia

toimeksiantoja

- tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa

- tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit

- huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä

- ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta

- kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita

ja kilpailee rehellisesti

- sitoutuu harmaan talouden torjuntaan

- edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.